จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ

จัดหาแม่บ้าน

จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ

จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ

จดทะเบียนการค้า 22 พฤศจิกายน 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0103547043190
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031649699 ประกันสังคมเลขที่บัญชี 1002214521

หจก. โอเปียฯ ได้เปิดดำเนินการด้านบริการ จัดหาแม่บ้าน พนักงาน พี่เลี้ยงเด็ก และ จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ หรือเฝ้าไข้เพื่อประจำบ้านท่าน หรือโรงพยาบาล โดยประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นในด้านบริการซึ่ง หจก. โอเปียฯ ได้ยึดหลักความเป็นธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตต่อพนักงานและลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา และยึดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอด

หจก. โอเปียฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเราสามารถช่วย แบ่งเบาภาระหน้าที่งานภายในบ้านของท่านได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะพนักงาน หจก. โอเปียฯ จะจัดส่งมายังท่านนั้น พนักงานทุกคนต้องผ่านการคัดเลือก อบรมและสอบประวัติ พร้อมเอกสารทางราชการ รูปถ่าย ประวัติและลายนิ้วมือ เพื่อประสิทธิภาพ ของงานและชื่อเสียงและบริการของทางศูนย์ฯ

จัดหาแม่บ้าน

คุณสมบัติพนักงาน แม่บ้าน - แม่ครัว

พนักงานแม่บ้าน - แม่ครัว เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 - 50 ปี มีสัญชาติไทย มีประสบการณ์ และผ่านงานทางด้านการทำงานบ้าน การทำอาหาร ตามตำแหน่งมาโดยตรง มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป พนักงานผ่านการเชคประวัติ ผ่านการอบรมทางด้านการพูดจา การมีมารยาทในการอยู่ร่วมกัน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6 - ม.3

หน้าที่พอสังเขป

  • ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆไป
  • ช่วยเตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว
  • ช่วยเปิด-ปิด ประตูเมื่อมีรถผ่าน เข้า-ออก
  • ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
  • กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ล้างรถ รดน้ำต้นไม้ เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้
  • หรืองานอื่นๆที่กับข้องกับบ้านทั้งหมด ทำงานตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน

อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000 บาท/เดือน

จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งแม่บ้าน , จัดส่งแม่บ้านตามบ้าน , จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ , จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ , ดูแลผู้สูงอายุ , ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน , จัดส่ง คนดูแล ผู้สูงอายุ , ดูแลผู้ป่วย , จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย , จัดส่งคนดูแลผู้ป่วย

© 2015 opianursinghome.com All Rights Reserved. จัดหาแม่บ้าน , จัดส่งคนดูแลผุ้สูงอายุ